Gjykatësja Tatjana Mihajllova, e cila ka kryer funksionin kryetare në detyre në Gjykatën Themelore Shkupi 1, sot ka…