Sa janë të kënaqur pacientët? – Pyetje e cila do të jetë me vlerë prej rreth 50 mijë…