Përfaqësues të Parlamentit Evropian, Eduard Kukan, Knut Fleckenstein dhe Ivo Vajgl gjatë javës së kaluar patën takime bilaterale…