Kompania shtetërore ELEM do të shpenzoj rreth 8 milionë euro për sigurimin e pasurisë dhe punonjësve. ELEM do…