Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, do të ishte mirë që kriza institucionale në Maqedoni të mbarojë në dy…